Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Πως Βαπτίστηκε η κατολίσθηση Ορ. Αμύνταιου της ΔΕΗ 10.6.2017…Δημόσιο Χρέος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
σελ 85
14.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

 Στις 10.06.2017 στο ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας έλαβε χώρα κατολίσθηση ευρείας κλίμακας η οποία περιέλαβε μεγάλο τμήμα της έκτασης εκσκαφής του ορυχείου. Η κατολίσθηση και οι μάζες οι οποίες μετατοπίστηκαν ήταν της τάξεως των 80 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές βλάβες μέρος του παγίου εξοπλισμού του ορυχείου.
Συγκεκριμένα επηρεάστηκαν οι τέσσερις από τους έξι εκσκαφείς και μέρος του εξοπλισμού των ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη. Ο ένας εκ των τεσσάρων εκσκαφέων που επηρεάστηκαν είναι άμεσα επισκευάσιμος με μικρό κόστος.

Οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις σχετίζονται με τη βλάβη που υπέστη ο πάγιος εξοπλισμός, η αξία του οποίου έχει σε σημαντικό βαθμό αποσβεσθεί. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση του δεν είναι αναγκαία να γίνει δοθέντος ότι ο εναπομείνας εξοπλισμός, σε συνδυασμό με εργολαβικό εξοπλισμό, αν αυτός απαιτηθεί, επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου.
Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αφορούν στο τμήμα του κοιτάσματος που ενδεχομένως να μην είναι πλήρως αξιοποιήσιμο, το μέγεθος (όγκος) του οποίου θα εκτιμηθεί μετά από γεωτρητική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, το κοίτασμα των 28 εκατ. τόνων που έχει απομείνει στο Ορυχείο αφορά στην επέκταση της λειτουργίας των μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου, μετά από ενδεχόμενη σχετική περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, τη δεκαετία 2021-2030. Εκτιμάται ότι σημαντικό μέρος του κοιτάσματος θα ανακτηθεί με χρήση εξοπλισμού της επιχείρησης και εργολαβικού εξοπλισμού.
Για τη λειτουργία των μονάδων ως έχουν, υπό το γνωστό καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας 17.500 ωρών, υπάρχει επαρκές μέρος του κοιτάσματος που δεν έχει πληγεί από την κατολίσθηση και του οποίου η εξόρυξη θα αρχίσει πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Σημειώνεται ότι το κοίτασμα του Ορυχείου Αμυνταίου προ της κατολίσθησης αντιστοιχεί στο 5-7% των συνολικών κοιτασμάτων της ΔΕΗ.
Επιπλέον, για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Αμυνταίου, έχει ήδη ξεκινήσει η εκμετάλλευση του παρακείμενου κοιτάσματος της Λακκιάς με χρήση εργολαβικού εξοπλισμού.
Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε από την επιτροπή καθηγητών του ΕΜΠ και ΑΠΘ και εν ενεργεία και πρώην στελεχών της ΔΕΗ το πόρισμα για την κατολίσθηση. Τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι, η κατολίσθηση προκλήθηκε από συρροή πολλών παραγόντων και ότι πρόκειται περί μη τυπικού φαινομένου, με την έννοια ότι δεν οφείλεται σε συνήθεις παράγοντες κατολισθήσεων στα Ορυχεία. Το πόρισμα μελετάται από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ και αναλυτική ενημέρωση και επεξηγήσεις για τα συμπεράσματά του θα παρασχεθούν στους αρμόδιους φορείς.
Τέλος σε ό,τι αφορά στην απαλλοτρίωση και μετεγκατάσταση του οικισμού των Αναργύρων η ακριβής αποτύπωση θα γίνει μετά τις προβλεπόμενες κατά το νόμο ενέργειες και διαδικασίες.

Ν.Δ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ(ataktos)
ΠΗΓΗ:  Triklopodia

Δεν υπάρχουν σχόλια: