Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Μέσω δύο διαγωνισμών η πώληση των λιγνιτικών μονάδων - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη διαδικασία, την αποτίμηση, τους εργαζόμενους

Εντός των επομένων ημερών, ίσως και τη Μεγάλη Δευτέρα (2/4) θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο
Με διαδικασίες εξπρές και πριν καν την τυπική ολοκλήρωση της απόσχισης από τη ΔΕΗ, θα προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της επιχείρησης, οι οποίες θα διατεθούν σε δυο ξεχωριστά "πακέτα" που θα αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του Βορρά και του Νότου.     
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας και εντός των επομένων ημερών (ίσως και τη Μ. Δευτέρα 2/4) θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, θα διενεργηθούν δυο διαγωνισμοί για τις δύο θυγατρικές εταιρίες που θα συστήσει η ΔΕΗ με τα προς πώληση λιγνιτικά περιουσιακά στοιχεία της.

Η πρώτη θυγατρική θα περιλαμβάνει τις μονάδες του Βορρά (Μελίτη 1 και άδεια για τη Μελίτη 2), ενώ η δεύτερη τους λιγνιτικούς σταθμούς του Νότου (Μεγαλόπολη 3 και 4).
Οι διαγωνισμοί, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, θα πρέπει να διενεργηθούν εντός του Μαΐου, ενώ ο διαχωρισμός των δυο θυγατρικών θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ επίσης έως τέλος Μαΐου προκειμένου να δοθεί χρονικό περιθώριο έως το τέλος Ιουνίου για τυχόν προσφυγές των πιστωτών.
Αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ.
Οι υποψήφιοι επενδυτές θα μπορούν να καταθέσουν προσφορές και στους δύο διαγωνισμούς, καθώς το νομοσχέδιο δεν προβλέπει τέτοιου τύπου ασυμβίβαστο σε κανένα από τα εννέα άρθρα του, όπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε κάθε μία από τις δύο θυγατρικές θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία, καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.
Μάλιστα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του έτους οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε άδεια για τη λειτουργία τους, διασκεδάζοντας έτσι τις εντυπώσεις που δημιουργεί η παραδοχή ότι παρότι λειτουργούν τόσα χρόνια δεν είναι πλήρως αδειοδοτημένες.
Το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών θα προκύψει από την λογιστική αξία (book value) των παγίων που θα μεταβιβαστούν σε αυτές.
Δεν θα υπάρξει κάποια ειδική διαδικασία αποτίμησης, καθώς είναι χρονοβόρα και το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας εκτιμά ότι δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές.
Στη μητρική ΔΕΗ παραμένει η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους, ενώ οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον όλο διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ μέχρι το τέλος Μαΐου.
Θα ακολουθήσει ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη γενική συνέλευση της ΔΕΗ.

Οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ

Πάντως στη ΔΕΗ απομένουν δύο βασικές υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα η ΔΕΗ αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των λιγντιτικών πεδίων και της αποξήλωσης των μονάδων που θα μεταβιβαστούν, όταν λήξει η διάρκεια ζωής τους. Πάντως το κόστος της αποξήλωσης θα επιμεριστεί αναλογικά μεταξύ της ΔΕΗ και του νέου ιδιοκτήτη.
Η δεύτερη σημαντική υποχρέωση είναι το πλαφόν που τίθεται όσον αφορά την παραγωγή της μονάδας φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το εργοστάσιο που έχει εγκατεστημένη ισχύ 800 MW θα συνεχίσει να αξιοποιείται έως τα 500 MW, μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο.
Εξάλλου το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση του λιγνιτόσημου που μέχρι σήμερα πλήρωνε η ΔΕΗ (το 0,5% του τζίρου της) και αντικαθίσταται με τη θέσπιση ειδικού τέλους δικαιωμάτων λιγνίτη 1,2 ευρώ / MWh, το οποίο θα επιβληθεί σε όλους τους παραγωγούς ηλεκτρισμού από λιγνίτη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη ΔΕΗ και όπως προαναφέρθηκλε θα πρέπει να προκηρυχθεί εντός του Μαΐου.
Θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογή, των υποψηφίων αγοραστών, όπως η εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, η χρηματοοικονομική καταλληλότητα, η επάρκεια κλπ.
Πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair value range).
Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές.
Δεύτερος διεθνής ανεξάρτητος εκτιμητής θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το οποίο προβλέπει το νομοσχέδιο, οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης με τον αγοραστή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι μηνών, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp), η οποία αναμένεται να εκδοθεί γύρω στις  15 Απριλίου.
Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.

Απαγόρευση απολύσεων για έξι χρόνια 

Σε  ότι αφορά στα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:
· Όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρείες.
· Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προχωρήσουν σε απολύσεις για 6 χρόνια.
· Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και τα ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ.
· Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα επωφεληθεί προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
· Και τα δύο προγράμματα, κινητικότητας και εθελουσίας, θα αποτελέσουν μέρος ολοκληρωμένου σχεδίου που θα παρουσιάσει η ΔΕΗ και θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι από μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας.
· Προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα της εθελουσίας, καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ.
Το  νομοσχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις για τη μεταβίβαση  της παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη, καθώς και για τους πόρους που διατίθενται στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: