Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016

ΚΚ Τουρκίας -Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση χωρίς το λαό!


Ανακοίνωση του ΚΚ Τουρκίας
Το Κομμουνιστικό Κόμμα καλεί τον λαό μας να οργανωθεί στις γραμμές του Κόμματος ενάντια στους εχθρούς του λαού και της ανθρωπότητας. Η απελευθέρωση είναι στα δικά μας χέρια.
Δεν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι έγινε κατά τη διάρκεια της απόπειρας πραξικοπήματος που έλαβε χώρα στην Τουρκία μεταξύ 15 και 16 Ιούλη.
Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά τα σχέδια που υποστηρίζονται από ξένες δυνάμεις, οι οποίες δεν παίρνουν τη δύναμή τους από την εργατική τάξη, δεν μπορούν να νικήσουν τον σκοταδισμό του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και να λύσουν τα προβλήματα της Τουρκίας.

Τα σημερινά γεγονότα μας υπενθυμίζουν την εξής πραγματικότητα για ακόμη μια φορά: Ή ο λαός της Τουρκίας θα οργανωθεί και θα ξεφορτωθεί το ΑΚΡ ή οι αντιδραστικές πολιτικές του ΑΚΡ θα ενταθούν, η καταπίεση θα αυξηθεί, οι σφαγές, οι λεηλασίες και οι κλοπές θα συνεχίζονται.
Η μόνη δύναμη που μπορεί να ανατρέψει το ΑΚΡ είναι η δύναμη του λαού, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική σ’ αυτό.
Το ΑΚΡ είναι υπεύθυνο για ό,τι έγινε απόψε. Όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην τρέχουσα κατάσταση και τις συνθήκες, είναι προϊόν του καθεστώτος του ΑΚΡ και των εγχώριων και ξένων αφεντικών που στηρίζουν το ΑΚΡ.
Ωστόσο, το γεγονός ότι το κύριο υπεύθυνο κόμμα (για αυτήν την κατάσταση) είναι το ΑΚΡ, δεν σημαίνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος ενορχηστρώθηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν ώστε να επιτύχει τους στόχους του, ανοίγοντας τον δρόμο για μια εκτελεστική προεδρία ή το ξεκαθάρισμά του με τα εμπόδια που αντιμετωπίζει για ένα νέο σύνταγμα.
Η ένταση και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες στο πλαίσιο του κράτους και των ενόπλων δυνάμεων που είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι υπάρχουν, έχουν μετατραπεί σε ένοπλη αντιπαράθεση. Ενώ η ένταση ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις είναι πραγματική, είναι ψέμα ότι κάποια από αυτές τις πλευρές της σύγκρουσης εκπροσωπεί τα συμφέροντα του λαού. Έτσι, η αναζήτηση μιας λύσης ενάντια στο καθεστώς του ΑΚΡ σε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα είναι τόσο λάθος, όσο η οποιαδήποτε δανεική υποστήριξη στο ΑΚΡ με το πρόσχημα ότι θα πάρει θέση εναντίον της στρατιωτικής δικτατορίας για οποιοδήποτε λόγο. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει στο όνομα της στήριξης της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία είναι η δανεική στήριξη στο ΑΚΡ, που έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι είναι εχθρός της ανθρωπότητας.
Αν και δεν έχουν ενορχηστρώσει αυτό το πραξικόπημα, ο Ερντογάν και το ΑΚΡ, θα κάνουν μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσουν τις συνθήκες που προκύπτουν και την υποστήριξη που έλαβαν ως μέσο για να αυξήσουν την νομιμότητά τους. Ο λαός μας πρέπει να είναι σε επιφυλακή ενάντια στα βήματα που είναι βέβαιο ότι το ΑΚΡ θα κάνει τις επόμενες μέρες. Υψώνοντας την πάλη ενάντια στο ΑΚΡ και το σκοταδισμό του, είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτή η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος να έχει ως αποτέλεσμα την σταθεροποίηση της κυριαρχίας του ΑΚΡ, και να μετατραπεί σε εργαλείο για την αστάθεια του ΑΚΡ και την σταθερότητα της Τουρκίας. Το γεγονός ότι όλα τα τζαμιά στην Τουρκία μετέδιδαν συνεχώς την προπαγάνδα του Ερντογάν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας είναι μια συγκεκριμένη ένδειξη του επείγοντος χαρακτήρα του καθήκοντος που έχουμε μπροστά μας.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα καλεί τον λαό μας να οργανωθεί στις γραμμές του Κόμματος ενάντια στους εχθρούς του λαού και της ανθρωπότητας. Η απελευθέρωση είναι στα δικά μας χέρια.

There is no alternative but people
The Communist Party is calling on our people to organize in the Party's ranks against the enemies of the people and humanity.
The liberation is in our own hands.
We do not have all the details of what happened during the coup attempt that took place in Turkey in the hours between July 15 and July 16.
However, we know very well that plans that are supported by foreign forces, that do not take its power from the working class can not defeat AKP darkness and solve Turkey's problems.
The events of today reminded us the following reality once again: Either the people of Turkey will organize and get rid of AKP or AKP's reactionary policies will intensify, repression will increase, massacres, the plunder and theft will continue.
The only power that can overthrow AKP is the people's power, there is no alternative to it.
AKP is responsible for all that took place tonight. All the factors that led to the current situation and the conditions are the product of AKP's rule and the domestic and foreign bosses that support AKP.
However, the fact that the main responsible party is AKP does not mean that the coup attempt was one that was orchestrated by Erdogan himself in order to achieve his objectives such as paving the path to an executive presidency or clearing the obstacles facing the new constitution.
The tension and the rivalries between different groups within the state and the armed forces that have been known to exist for a while have turned into armed conflict. While the tension between these forces is real, it is a lie that any of the sides in this conflict represent the interests of the people. Following this, searching for the solution against AKP's rule in a military coup is as wrong as lending any support to AKP under the guise of taking a position against military coups for whatever reason. The last thing that should be done in the name of supporting freedom and human rights in Turkey is to lend support to AKP which has proven over and over that it is an enemy of humanity.
While they have not orchestrated this coup, Erdoğan and AKP will make an effort to use the resulting conditions and the support they received as means to increase their legitimacy. Our people should be on the alert against steps that AKP will be certain to take in the days to come. Raising the struggle against AKP and its darkness is the only way to stop this failed coup attempt resulting in AKP's solidifying its rule and turning into a tool for transforming AKP's unstable Turkey into stability. The fact that all mosques in Turkey have broadcasted continuous Erdoğan propaganda the whole night is a concrete indication of the urgency of our task at hand.
The Communist Party is calling on our people to organize in the Party's ranks against the enemies of the people and humanity.
The liberation is in our own hands.
Communist Party, Turkey
16.07.2016

Halktan Başka Alternatif Yoktur
Komünist Parti, tüm halkımızı AKP başta olmak üzere halka ve insanlığa düşman tüm güçlere karşı örgütlenmeye çağırmaktadır.
Kurtuluş kendi ellerimizdedir.
Halktan Başka Alternatif Yoktur
Türkiye'de 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan saatlerde yaşanan darbe girişiminin detaylarını henüz bilmiyoruz.
Ama dışarıdan desteklenen, gücünü halktan almayan, sırtını emekçi halka yaslamayan hiçbir planın ya da girişimin AKP karanlığını yenemeyeceğini ve Türkiye'yi düzlüğe çıkartmayacağını biliyoruz. Bugün yaşananlar bize bir kez daha şu gerçeği hatırlatmıştır: Türkiye halkı ya örgütlenerek AKP'den kurtulacak ya da AKP Türkiyesi'nde gerici uygulamalar hız kazanacak, baskı artacak ve katliamlar sürecek, yağma ve hırsızlık devam edecektir.
AKP'yi devirecek tek güç olan halkın bir alternatifi yoktur.
Bu gece ne olduysa sorumlusu AKP'dir. Bu ortamı ve koşulları yaratan AKP iktidarı ve elbette onu destekleyen yerli ve yabancı patronlardır.
Ancak esas sorumlunun AKP olması darbe girişiminin bir müsamere, Tayyip Erdoğan'ın amaçlarına ulaşmak, örneğin başkanlığa giden yolu açmak, yeni bir anayasa yapılmasının önündeki engelleri temizlemek için tezgâhladığı bir oyun olduğu anlamına gelmez.
Devlet ve silahlı kuvvetlerin içindeki farklı grupların arasında varlığı uzun zamandır bilinen gerilim ve çekişme, bugün silahlı bir çatışmaya dönüşmüştür. Gerilim gerçek ama bu taraflardan herhangi birisinin Türkiye halkının çıkarlarını temsil ettiği iddiası yalandır.
Dolayısıyla AKP iktidarına karşı askeri darbeyle çözüm aramak nasıl büyük bir yanlışsa, darbeye karşı hangi nedenle olursa olsun, hangi söylem kullanılırsa kullanılsın AKP iktidarına destek vermek de aynı ölçüde yanlıştır. Türkiye'de özgürlüğü ve insan haklarını savunmak için yapılacak en son şey insanlığa ait her değere düşmanlığını defalarca ispatlamış olan AKP'yi savunmaktır.
Erdoğan ve AKP, kendileri tertip etmese de bu darbe girişimi ortamında kendilerine verilen desteği kullanarak meşruiyetlerini artırmayı deneyeceklerdir. Tüm halkımız gelecek günlerde AKP'nin atacağı adımlar konusunda uyanık olmalıdır. Bu darbe girişiminin, AKP'nin iktidarını sağlamlaştırmasının ve bir türlü dikiş tutmayan AKP Türkiyesi'nin kalıcı bir istikrara kavuşmasının aracı olmasına engel olmanın tek yolu, AKP'ye ve onun karanlığına karşı mücadeleyi yükseltmektir. Türkiye'nin tüm camilerinden sabaha kadar aralıksız Erdoğan ve AKP propagandası yapılması görevimizin ne kadar acil olduğunun somut göstergesidir.
Komünist Parti, tüm halkımızı AKP başta olmak üzere halka ve insanlığa düşman tüm güçlere karşı örgütlenmeye çağırmaktadır.
Kurtuluş kendi ellerimizdedir.
Komünist Parti
16.07.2016

Πηγή:  solidnet.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: