Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

17 Εργατικά ατυχήματα σε ένα εξάμηνο στο ΛΚΔΜ – Ένα θανατηφόρο, 4 σοβαρά και τα υπόλοιπα ελαφρύτερα


Συντάκτης: Χρήστος Βήττας
Πηγή: e-ptolemeos.gr
Σε 17 ανέρχονται τα εργατικά ατυχήματα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Σ’ αυτά δεν υπολογίζονται τα μικροατυχήματα, τα οποία είναι πολλά, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση με τα στατιστικά στοιχεία, καθώς δεν χάθηκαν ώρες εργασίας, γι’ αυτό καταγράφονται ξεχωριστά.
Από τα προαναφερόμενα εργατικά ατυχήματα την  ώρα της σκληρής δουλειάς στα ορυχεία, το ένα ήταν θανατηφόρο. Ήταν 7 Μαρτίου του 2016, όταν ο 42χρονος ηλεκτρολόγος Γιάννης Χατζής κεραυνοβολήθηκε από το ρεύμα, κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας στο Ορυχείο Αμυνταίου. Τότε είχε τραυματιστεί σοβαρά και ένας συνάδελφός του, που εργάζονταν μαζί. Από τα υπόλοιπα 16 εργατικά ατυχήματα στο ΛΚΔΜ το πρώτο εξάμηνο 2016, τα 3-4 κρίνονται σοβαρά, ποσοστό περίπου 25%, ενώ τα υπόλοιπα θεωρήθηκαν ελαφρύτερα.
Να σημειωθεί επίσης ότι υπήρξε κα ένας αιφνίδιος θάνατος που αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στον προαναφερόμενο αριθμό εργατικών ατυχημάτων.
Από το σύνολο των 17 εργατικών ατυχημάτων, τα 13 αφορούν τακτικό προσωπικό και τα 3 αφορούν έκτακτο προσωπικό με οχτάμηνες ή δίμηνες συμβάσεις εργασίας. Εξ’ αυτών, συνάγεται ότι το 76,5% των ατυχημάτων αφορά το τακτικό προσωπικό και το 23,5% το έκτακτο.
Οι χαμένες ημέρες εργασίας που συνεπάγονται τα 17 εργατικά ατυχήματα του Α΄ εξαμήνου 2016 ανέρχονται σε 246. Για το 72,2% των εργατικών ατυχημάτων χάθηκαν από 1 έως 7 ημέρες εργασίας. Από 8 έως 31 ημέρες εργασίας χάθηκαν για το 5,7%, από 32 έως 56 ημέρες χάθηκαν για το 11,1%, ενώ πάνω από 56 ημέρες εργασίας χάθηκαν για άλλο ένα 11%.
Ως προς την κατανομή των ατυχημάτων ανά ημέρα της εβδομάδας, το Σάββατο είναι η ημέρα με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, με ποσοστό 38,5%. Ακολουθεί η Δευτέρα με 29,4%.
Στο προσωπικό φυλακών (βάρδιες), για το Α’ εξάμηνο του 2016, η ημέρα Σάββατο παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό συμβάντων (38,5%), ενώ για το αντίστοιχο Α’ εξάμηνο του 2015 το μεγαλύτερο ποσοστό συμβάντων παρουσίασε, η ημέρα Δευτέρα με ποσοστό 29,4%. Αναφορικά με το προσωπικό ημέρας, η Τετάρτη έρχεται πρώτη με το 50% των εργατικών ατυχημάτων και ακολουθούν ισότιμα η Δευτέρα και Παρασκευή με 25%.
Σε σχέση με την ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων, σημειώθηκε ισότιμα σε μισθωτούς ηλικίας 41-45 και 51-55 ετών με 27,8%. Ακολουθούν εκείνα των οποίων οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 46-50 ετών με 22,2%. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα ατυχήματα που οι ηλικίες των παθόντων κυμαίνονται μεταξύ 36-40 ετών με 11,1%, ενώ έπονται ισότιμα εκείνα τα ατυχήματα που οι ηλικίες των παθόντων είναι μεταξύ 31-35 και 56-60 με 5,6%.
Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικών ατυχημάτων με βάση την υπηρεσιακή ηλικία, σημειώθηκε στην κατηγορία 21-25 ετών με 33,3%. Στο 22,2% βρίσκεται η υπηρεσιακή ηλικία έως ενός έτους. Άξια προσοχής αποτελεί το 16,1% για το προσωπικό υπηρεσιακής ηλικίας 6-10 έτη έναντι απουσίας ατυχημάτων για το αντίστοιχο εξάμηνο 2015.
Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων προκλήθηκε εξαιτίας πτώσεων από ύψος, ποσοστό 35,3%. Έπονται τα εργατικά ατυχήματα που οφείλονται σε κτυπήματα πάνω σε αντικείμενα ή από αντικείμενα με 29,4%. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα ατυχήματα που οφείλονται σε συμπίεση από αντικείμενα  με 11,8%. Τέλος, ακολουθούν ισότιμα τα ατυχήματα εξαιτίας χτυπημάτων από αντικείμενα που πέφτουν, επαφής με θερμές επιφάνειες, έκθεση επαφής σε ηλεκτρικό ρεύμα και λοιπών ατυχημάτων με ποσοστό 5,9%.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά ατυχημάτων συνέβησαν ισότιμα στον κύριο εξοπλισμό των Ορυχείων, δηλαδή στα μηχανήματα εξόρυξης και απόθεσης των Ορυχείων και στο λοιπό εξοπλισμό με ποσοστό 23,5%. Ακολουθούν ισότιμα τα ατυχήματα που οφείλονται στα τροχοφόρα μέσα μεταφοράς και στο εργασιακό περιβάλλον, αφού διαμορφώνονται στο ποσοστό 17,6%, καθώς και τα ατυχήματα που οφείλονται σε παράγοντες μη ταξινομηθέντες με 11,8%.
Ως προς την κατανομή των εργατικών ατυχημάτων με βάση τη φύση της βλάβης, τα μεγαλύτερα ποσοστά ατυχημάτων παρουσιάζουν ισότιμα τα κατάγματα, οι πληγές – τραύματα και οι κακώσεις με 22,2%. Στη συνέχεια, εμφανίζονται πάλι ισότιμα τα διαστρέμματα – τραβήγματα και τα αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος με 11,1%. Ακολουθούν ισότιμα οι εξαρθρώσεις και τα εγκαύματα  με 5,6%.
από: e-KOZANH

Δεν υπάρχουν σχόλια: