Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Προς (Αι)ολική καταστροφή και η Νότια Εύβοια...

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε το Project για 11 Αιολικά Πάρκα Ισχύος 225 MW στη Νότια Εύβοια

 Η γενική διεύθυνση Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου στο οποίο περιλαμβάνονται έντεκα αιολικά πάρκα στο Δήμο Καρύστου της Νότιας Εύβοιας.

Τα αιολικά πάρκα βρίσκονται στις θέσεις:
• Κορακόβραχος (21MW),
• Κορακόβραχος ΙΙ (6MW),
• Καλαμάκι (12MW),
• Καλαμάκι ΙΙ (18MW),
• Πράρο (39MW),
• Μίλζα (18MW),
• Ομαλιές (30MW),
• Ομαλιές ΙΙ (15MW),
• Μολιζέζα Ι (24MW),
• Δεξαμενές ΙΙ (18MW) και
• Μεγάλη Πέτρα (24MW).

Επίσης, περιλαμβάνονται συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας) με το εθνικό δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.

Η τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αφορά τη μετατόπιση της θέσεως προσαιγιάλωσης του υποβρυχίου καλωδίου γραμμής υψηλής τάσης, καθώς και την οριστικοποίηση του χώρου εγκατάστασης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Λαυρίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο έχει λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ η ΕΠΟ εγκρίθηκε καθώς από την τροποποίηση του έργου δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με το αρχικώς εγκριθέν έργο.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ περίπου.
 
ΠΗΓΗ: Εnergia.gr  

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: