Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΗ: Η απώλεια από τον ΑΔΜΗΕ και τα νούμερα

Θα τα καταφέρει η ΔΕΗ να ανταπεξέλθει των υψηλών δανειακών της υποχρεώσεων, χωρίς την λειτουργική κερδοφορία του ΑΔΜΗΕ και με υψηλές απαιτήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους πελάτες της;
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα της αγοράς, όσο η κυβέρνηση επιμένει στο σχεδιασμό της για πώληση του 49% του ΑΔΜΗΕ σε Κινέζους (24%) και Δημόσιο ( 25%) και απόδοση του υπολοίπου 51% στους μετόχους της ΔΕΗ.

Στην έκθεση, που συνόδευε τα αποτελέσματα της χρήσης 2015, η διοίκηση της ΔΕΗ έθετε διακριτικά τις ενστάσεις της για τον παραπάνω σχεδιασμό.
Σημείωνε, τότε, ότι η Επιχείρηση θα απωλέσει EBITDA περίπου 180 εκατ. ευρώ (σ.σ. μέσος όρος των τεσσάρων τελευταίων χρήσεων ως το 2015), κινδυνεύοντας να παραβιάσει όρους δανειακών συμβάσεων.
Σήμερα ξέρουμε, περίπου, τους όρους της συναλλαγής.
Η State Grid θα καταβάλει στη ΔΕΗ 320 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 24% του ΑΔΜΗΕ και την ανάληψη του management. Το Δημόσιο θα καταβάλει 241 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 25% του ΑΔΜΗΕ καθώς το τίμημα υπολογίζεται με βάση την αποτίμηση της Deloitte και όχι των Κινέζων.
Το υπόλοιπο 51% του ΑΔΜΗΕ θα αποδοθεί στους μετόχους της ΔΕΗ (carve out).
Επομένως, η ΔΕΗ θα εισπράξει μόλις 561 εκατ. ευρώ, και αυτό υπό την αίρεση ότι το Δημόσιο θα βρει χρήματα να πληρώσει άμεσα τα 241 εκατ. ευρώ.  Επιπρόσθετα με την πώληση του ΑΔΜΗΕ θα μειωθεί ο δανεισμός της κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Το όφελος των 861 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 4,8 φορές το μέσο EBITDA, το οποίο συνεισέφερε, την περίοδο 2012-15, ο ΑΔΜΗΕ στα ενοποιημένα αποτελέσματα της ΔΕΗ. Στον αντίποδα αν η ΔΕΗ πωλούσε το 100% του ΑΔΜΗΕ θα είχε, σύμφωνα με στελέχη επενδυτικής τραπεζικής, όφελος από τίμημα και μείωση δανεισμού περίπου 1,44 δισ. ευρώ (σ.σ περίπου 8 φορές το μέσο EBITDA). Περιπτώσεις εταιρειών που παράγουν τέτοιες ελεύθερες ταμειακές ροές όπως ο ΑΔΜΗΕ αποτιμούνται διεθνώς 8 με 10 φορές τα EBITDA χρήσης.  
Για να καλυφθούν οι απώλειες, που προκαλούνται στη ΔΕΗ από το κυβερνητικό σχέδιο, θα πρέπει να αποδοθεί από τη ΔΕΗ στους μετόχους, μαζί με το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, δανεισμός της τάξης των 580 εκατ. ευρώ.  Αλλιώς η κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης θα επιδεινωθεί.
Σημειώνεται πως οι τράπεζες που χορήγησαν την Άνοιξη του 2014 κοινοπρακτικό δάνειο στη ΔΕΗ 2,2 δισ. ευρώ για να δώσουν waiver στη συναλλαγή πήραν ως αντάλλαγμα την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων.
Η αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου στη ΔΕΗ ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητά της απλά θα μειώσει, σύμφωνα με τραπεζίτες, τις τρέχουσες δανειακές της ανάγκες.
Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι την 1η Μαίου λήγει ομόλογο της ΔΕΗ ύψους 212 εκατ. δολαρίων.
(euro2day.gr)
από: Εnergypress

Δεν υπάρχουν σχόλια: