Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Εγκατάσταση συστήµατος καύσης βιοµάζας και λιγνίτη στον ΑΗΣ Αµυνταίου για παραγωγή θερμότητας/Τηλεθέρμανση

kozan.gr: Προχωρούν τα προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση συστήµατος καύσης βιοµάζας και λιγνίτη από την ΔΕΤΕΠΑ (Τηλεθέρμανση Αμυνταίου) – Τι, πού και πως θα γίνει;

ΠΗΓΗ: kozan.gr: 
Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, εγκρίθηκε, με ημερομηνία 20/1, η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Τηλεθέρµανση ευρύτερης περιοχής Αµυνταίου µε θερµική ενέργεια συµπαραγόµενη στον ΑΗΣ / ∆ΕΗ Φιλώτα της Π.Ε. Φλώρινας». Η τροποποίηση αφορά την εγκατάσταση συστήµατος καύσης βιοµάζας και λιγνίτη για παραγωγή θερµότητας για χρήση στη µονάδα τηλεθέρµανσης. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Ευρύτερης Περιοχής Αµυνταίου (∆.Ε.Τ.Ε.Π.Α.).
Συγκεκριμένα, για την παραγωγή θερµότητας που θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης των οικισµών Αµυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας, θα κατασκευαστεί µονάδα καύσης βιοµάζας µε λιγνίτη (σύγκαυση) σε όµορο της υφιστάµενης µονάδας τηλεθέρµανσης, αγροτεµάχιο έκτασης 16.740 τ.µ. περίπου, το οποίο έχει παραχωρηθεί στην ∆.Ε.Τ.Ε.Π.Α. από την ∆.Ε.Η..Το αγροτεµάχιο απέχει περίπου 10 χλµ. από την πόλη της Πτολεµαΐδας (προς Νότο) και 1 χλµ. από τον οικισµό Φιλώτα (προς Ανατολή). Ανήκει στην ∆.Ε.Η. Α.Ε. και παραχωρήθηκε στη ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Ευρύτερης Περιοχής Αµυνταίου (∆.Ε.Τ.Ε.Π.Α.). Η πρόσβαση στο χώρο θα πραγµατοποιείται από υφιστάµενο οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί τον ΑΗΣ Αµυνταίου – Φιλώτα.
Η νέα εγκατάσταση των λεβήτων βιοµάζας και λιγνίτη θα τοποθετηθεί σε παράλληλη σύνδεση προς τον ΑΗΣ Αµυνταίου – Φιλώτα µέσω υδραυλικής γέφυρας διαχωρισµού των ροών του κεντρικού δικτύου τηλεθέρµανσης και του δικτύου των λεβήτων. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ∆ΕΤΕΠΑ, η κατανάλωση θερµικής ενέργειας για τις ανάγκες της τηλεθέρµανσης σε ετήσια βάση υπολογίζεται σε 45.000 MWh.  Για τις ανάγκες του σταθµού θα χρησιµοποιηθεί µείγµα καυσίµων αποτελούµενο από λιγνίτη (40%) και βιοµάζα (60%). Η βιοµάζα θα αποτελείται από wood chips, υπολείµµατα καλαµποκιών ή και µείγµατα αυτών.
Η εγκατεστηµένη ισχύς του εξοπλισµού του σταθµού θα είναι της τάξης των 600 kW. Η κατανάλωση ενέργειας του σταθµού υπολογίζεται σε 450.000 kWh.
kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: