Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

“ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΘΑ… ΣΤΕΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”

Ο Δρ. Ν. Σκουλικίδης διαβεβαιώνει ότι η κατασκευή των σχεδιαζόμενων Αιολικών Πάρκων στην κορυφογραμμή του Σάος, θα επηρρεάσει τον εμπλουτισμό των υδροφόρων στρωμάτων

Ο σύλλογος «Βιώσιμη Σαμοθράκη» ζήτησε από ειδικούς επιστήμονες γνώστες του νησιού τη συμβουλή τους σχετικά με το πολύπλοκο θέμα της κατασκευής τεσσάρων αιολικών πάρκων συνολικού δυναμικού 110,7 ΜW, με 39 ανεμογεννήτριες στη βόρειοανατολική κορυφογραμμή του νησιού στις θέσεις Λουλούδι και Αμόνι.


Στην γνωμοδότηση του ο κος Σκουλικίδης Νίκος (Δρ. Γεωλόγος-Βιογεωχημικός, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Δ/ντης Έρευνας τομέα Εσωτερικών Υδάτων) περιγράφει λεπτομερώς τους μηχανισμούς που λειτουργούν στο νησί για τον εμπλουτισμό των υδροφόρων στρωμάτων που την χαρακτηρίζουν και διαβεβαιώνει ότι «η λειτουργία ενός αιολικού πάρκου στις κορυφογραμμές του νησιού της Σαμοθράκης θα επιφέρει μεγάλης έκτασης διαταραχή στο φυσικό ισοζύγιο θερμοκρασίας/υγρασίας. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση της υγρασίας στην επιφάνεια του εδάφους κατά τις νυχτερινές ώρες του καλοκαιριού αφ’ ενός θα προκαλέσει ανάσχεση του φαινομένου της συμπύκνωσης των υδρατμών σε μια έκταση πολλών km2 κατάντη των αιολικών σταθμών και αφ’ ετέρου θα συνεισφέρει στην εξάτμιση του νερού από τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα, καθώς όταν η εδαφική ζώνη ξεραίνεται το υπόγειο νερό ανεβαίνει τριχοειδώς στην επιφάνεια και εξατμίζεται.»

Έπειτα από την επίσκεψη εκπροσώπων, της Volterra Α.Ε., μια από τις δυο εταιρίες που σχεδιάζουν την κατασκευή αιολικών πάρκων στο νησί, στην οποία παρουσίασαν στους κατοίκους του νησιού λεπτομέρειες γύρο από το έργο, τα μέλη του συλλόγου «Βιώσιμη Σαμοθράκη» παρατήρησαν ότι υπήρχαν ακόμα πολλά σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα.

Για πολλούς, το μέγεθος του συγκεκριμένου έργου, όπως και η επιλεγμένη τοποθεσία, σε ύψος 1200_1400 μ. στην καρδιά της περιοχής NATURA 2000, φαίνεται να ξεπερνάει τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού αλλά και να διαταράσσει την ισορροπία ενός τόσο ιδιαίτερου και ευαίσθητου περιβάλλοντος με μεγάλη βιοποικιλότητα χλωρίδας (1534 είδη με 18 ενδημικά) και φυτικά είδη πηγών και ρεμάτων συνεχούς ροής. Από την άλλη πλευρά, άλλη επισημαίνουν τα πιθανά οικονομικά οφέλη που ανακοίνωσε η εταιρία ότι θα μπορούσε να προσφέρει στην οικονομία του νησιού από την λειτουργία των ανεμογεννητριών μετά την ολοκλήρωση του έργου το 2022.

Σύμφωνα με την αναφερόμενη γνωμοδότηση «… η μόνωση του εδάφους από την εγκατάσταση τόνων τσιμέντου για τις βάσεις των ανεμογεννητριών μπορεί να εμποδίσει την κατείσδυση του νερού (που προέρχεται από τη βροχή, τα χιόνια και τη συμπύκνωση υδρατμών) προς το υπέδαφος. 

Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη τροφοδοσία πηγών και ποταμών»

Για τους λόγους που περιγράφει ο κος Σκουλικίδης στο κείμενό του,  υποστηρίζει «την αναθεώρηση της θέσης εγκατάστασης του αιολικού πάρκου και την μετακίνηση του σε άλλη περιοχή μακριά από τις κορυφογραμμές του όρους Σάος που δε θα επηρεάσει τους μηχανισμούς δημιουργίας πηγών και τους υδροφορείς του νησιού». 

Ο Δρ. Σκουλικίδης και οι συνεργάτες του επισκέπτονται την Σαμοθράκη εδώ και δυο δεκαετίες σε ετήσια βάση για να διεξάγουν έρευνες πάνω στα εσωτερικά ύδατα του νησιού.
Είναι μέλος, μαζί με άλλους διακεκριμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες, του επταμελούς Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του συλλόγου «Βιώσιμη Σαμοθράκη», ενός ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου του συλλόγου, που προσφέρει επιστημονική υποστηρίζει σε όλα τα ειδικά κοινωνικό-οικολογικά θέματα που απασχολούν τον σύλλογο και την τοπική κοινωνία.

Ο σύλλογος «Βιώσιμη Σαμοθράκη» ιδρύθηκε το 2016 από κατοίκους του νησιού για να μπορέσει να συνδράμει θετικά στις προσπάθειες να απαντηθούν και αναδειχθούν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το νησί της Σαμοθράκης.

Δραστηριοποιείται με σκοπό να δημιουργήσει στο νησί καλές πρακτικές σε σχέση με κοινωνικό-οικολογικά θέματα και να προωθήσει βιώσιμους τρόπους λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: