Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Εξτρα λογαριασμός €372 εκατ. σε ΔΕΗ και ανεξάρτητους προμηθευτές

Μιχάλης Καϊταντζίδης
Σημαντικά ποσά θα κληθούν να πληρώσουν ΔΕΗ και προμηθευτές ενέργειας για να κλείσει το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ. Πώς βγαίνουν τα ποσά από τον ΛΑΓΗΕ για το 2016 και το 2017. Οι αντιδράσεις για το επιπλέον βάρος. 

Με 34 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και 372 εκατομμύρια ευρώ το 2017, θα επιβαρυνθούν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, αναλογικά ο κάθε ένας, με βάση τις ποσότητες που διαθέτει στους πελάτες του. Πρόκειται για την ειδική χρέωση που νομοθετήθηκε πρόσφατα προκειμένου να καλύψει τα ελλείμματα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ χωρίς
να αυξηθεί υπέρμετρα το ΕΤΜΕΑΡ που επιβαρύνει τους καταναλωτές.
Η χρέωση αυτή επιβλήθηκε και υπολογίσθηκε, με το δεδομένο ότι η είσοδος της
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην ημερήσια αγορά, γίνεται με μηδενική τιμή. Ως εκ τούτου οι προμηθευτές πληρώνουν την ενέργεια στο pool σε χαμηλότερη τιμή από αυτήν που θα έπρεπε να είναι.
Έτσι θεωρήθηκε δίκαιο να «αποζημιωθούν» οι ΑΠΕ για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση χαμηλότερης τιμής με τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της εικονικής Οριακής Τιμής Συστήματος. Κυρίως όμως η διαφορά αυτή, η οποία θα επιβαρύνει τους προμηθευτές, προκρίθηκε να ενισχύσει τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, ο οποίος από ελλειμματικός, θα πρέπει να ισοσκελισθεί.
Έτσι σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου, ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ), στην τελευταία μηνιαία πρόβλεψη για την εξέλιξη των εισροών - εκροών του Eιδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, υπολόγισε ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2016 θα πρέπει να πιστωθούν σε αυτόν 34 εκατομμύρια ευρώ, και αναλυτικά 10,63, 10,68 και 12,70 εκατομμύρια ανά μήνα. Τα ποσά αυτά θα καταβάλλουν οι προμηθευτές, ΔΕΗ ΔΕΗ +7,84% και ανεξάρτητοι και βεβαίως μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει εκφράσει την πρόθεσή του να μεταφέρει την επιπλέον χρέωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού. Άγνωστο όμως είναι τι θα γίνει στο μέλλον.
Όσο για το 2017, ο ΛΑΓΗΕ με βάση τις παραδοχές που κάνει για τη διαμόρφωση των μεγεθών και συντελεστών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ποσοστά λιγνιτικής παραγωγής, φυσικού αερίου, ΑΠΕ, τιμές καυσίμων, μέση Οριακή Τιμή κλπ), υπολογίζει ότι το 2017 η χρέωση των προμηθευτών θα ανέλθει σε 372 εκατομμύρια ευρώ και έτσι θα επέλθει ο ισοσκελισμός του Ειδικού Λογαριασμού, τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους.
Με βάση τα ισχύοντα, ο Λογαριασμός αυτός το 2016 θα έχει σωρευτικό έλλειμμα 244,73 εκατομμύρια και έλλειμμα έτους 182,49 εκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλονταν η νέα αυτή χρέωση, το 2017 θα αυξάνονταν ακόμη περισσότερο το έλλειμμα, καθώς οι εκροές (πληρωμές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ) υπολογίζονται από τον ΛΑΓΗΕ σε 1,85 δισ. ευρώ και οι εισροές χωρίς την εισφορά σε 1,75 δισ. ευρώ.
Οι ισχυρότερες αντιδράσεις για την επιβολή της εισφοράς προήλθαν από τη ΔΕH η οποία με το μεγαλύτερο ποσοστό στην αγορά λιανικής ηλεκτρισμού, θα κληθεί να καταβάλλει και το μεγαλύτερο ποσοστό.
Αντίθετα και όπως είναι φυσικό, το μέτρο έγινε δεκτό με ικανοποίηση από τους παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι λόγω των ελλειμμάτων του λογαριασμού, αλλά και της διαχείρισης της (ελλειμματικής) ρευστότητας της αγοράς, πληρώνονται την παραγωγή τους με καθυστέρηση έξη και επτά μηνών.

 http://www.euro2day.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: