Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Ζαραφίδης: Κίνδυνοι για ΑΗΣ Καρδιάς και τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας από τις διαμάχες για την πρώην ΛΙΠΤΟΛΤα προβλήματα ανάπτυξης της εξορυκτικής δραστηριότητας στο χώρο του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης για την εκμετάλλευσης του λιγνιτικού κοιτάσματος, προκαλούν σειρά από αρνητικές συνέπειες, υποστηρίζει ο Διευθυντής λειτουργικής υποστήριξης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρης Ζαραφίδης.


Όπως αναφέρει σε δημόσια γραπτή παρέμβασή του, η οποία αναπαράχθηκε πλατιά από τον τοπικό τύπο, με δεδομένο ότι η έκδοση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων θα καθυστερήσει σημαντικά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για στην κάλυψη των αναγκών με λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς, ο οποίος τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας

Η παρέμβαση του κ. Ζαραφίδη αναλυτικά έχει ως εξής:

«Ορθολογική εκμετάλλευση του Λιγνιτικού κοιτάσματος στην περιοχή του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ (Πρώην ΛΙΠΤΟΛ)
Το τελευταίο τετράμηνο στην περιοχή του ενεργειακού λεκανοπεδίου κάποιες αποφάσεις και πρωτοβουλίες από το Δήμο Εορδαίας και την αντίστοιχη Υπηρεσία Δόμησης οδήγησαν σε αδιέξοδο για την ορθολογική εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσματος στην περιοχή του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ (πρώην ΛΙΠΤΟΛ).
Ως γνωστόν οι χώροι του Βιομηχανικού Συγκροτήματος της ΛΙΠΤΟΛ καθώς και του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας περιλαμβάνονται στους πρόσφατα εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των ορυχείων Πτολεμαΐδας για την εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσματος (ΥΠΕΚΑ/133314/9-11-2011.)
Το ανωτέρω κοίτασμα μαζί  με αυτό που υπάρχει και από την απέναντι πλευράς της παλιάς Εθνικής  οδού Πτολεμαΐδας Κοζάνης είναι περίπου 40εκ  tn. και προορίζεται αφενός για τη λειτουργία της 5ης Μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, όταν τεθεί σε λειτουργία, αλλά και άμεσα για την κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ – Καρδιάς
Η ορθολογική εκμετάλλευση  αυτού του κοιτάσματος προβλέπεται να γίνει με επέκταση του Ορυχείου Μαυροπηγής   που ήδη τα ανοιχτά  πρανή του είναι πλησίον των εγκαταστάσεων. Το ΛΚΔΜ μετέφερε το Διοικητήριο στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής ΣΤΕΠΟ, μετά από τροποποιήσεις και εδώ και ένα έτος περίπου λειτουργεί το νέο Διοικητήριο.
Πριν  από 4 μήνες στις αρχές  Ιουνίου 2016 μετέφερε  το προσωπικό από το κτίριο της Λέσχης .
Σχεδιάζει το επόμενο διάστημα  τη μεταφορά   του Κεντρικού Ηλεκτροτεχνείου και Μηχανουργείου σε   εγκαταστάσεις  του ΑΗΣ – Πτολεμαΐδας κάνοντας τις απαιτούμενες μετατροπές .
Στη συνέχεια θα μεταφερθεί το φυσικοχημικό εργαστήριο  (ΦΧΕ)  του ΛΚΔΜ  στο χημείο του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας .
Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις ΑΗΣ –ΛΙΠΤΟΛ και εργοστάσιο λιγνιτοπλίνθων  (μπρικετάδικο)  έχουν πολλά χρόνια που έπαψαν να λειτουργούν.
Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) αναφέρει ρητά ότι όλες οι εγκαταστάσεις του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ θα κατεδαφιστούν όπως αντίστοιχα και του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας προκειμένου να γίνει εξόρυξη του λιγνιτικού κοιτάσματος .
Το πρώτο κτίσμα που κατεδαφίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη της Πολεοδομίας του Δήμου Εορδαίας ήταν το Σιλό λιγνίτη της ΛΙΠΤΟΛ.
Η ίδια  Υπηρεσία, όταν της γνωστοποιήθηκε η κατεδάφιση των επομένων κτιρίων δηλαδή του παλαιού Διοικητηρίου και της Λέσχης προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία! και σταμάτησαν οι εργασίες κατεδάφισης στις 30/8/16.
Μετά από συνεννοήσεις με το Δήμο Εορδαίας και την Περιφέρεια  το ΔΣ της ΔΕΗ στις 13/9/16  αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι η ΔΕΗ προτίθεται να δημιουργήσει πάρκο Λιγνιτικής/Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας. Με βάση την απόφαση αυτή, που στάλθηκε στο Δήμο Εορδαίας και κοινοποιήθηκε και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν προβλέπεται να κατεδαφιστεί ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας  και το συγκεκριμένο θέμα θα αντιμετωπιστεί μετά από  ειδική μελέτη διάσωσης της βιομηχανικής κληρονομιάς οι προδιαγραφές της οποίας θα ετοιμαστούν μέχρι τέλους Νοεμβρίου 2016.
Αυτή την απόφαση της ΔΕΗ ο Δήμος Εορδαίας δεσμεύτηκε να τη συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας.
Αντί αυτού ο Δήμαρχος έστειλε επιστολή στην ΔΕΗ και αναφέρεται σε ’’αιτήματα’’ προς τη ΔΕΗ που δεν ικανοποιήθηκαν και ως εκ τούτου δεν προτίθεται να φέρει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τελικά εδώ και τρείς μήνες δεν μπορούν να γίνουν οι κατεδαφίσεις, και αντίστοιχα παρακωλύεται η ανάπτυξη των Ορυχείων. Ορίστηκαν Δικαστήρια στις 8/12/16 στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και στις 18/1/17 στην Πτολεμαΐδα.
Είναι προφανής ο κίνδυνος οι αποφάσεις των δικαστηρίων να αργήσουν και να αναλωθεί όλη η χειμερινή περίοδος χωρίς να μπορεί να αναπτυχθεί εξορυκτική Δραστηριότητα στο χώρο του Βιομηχανικού Συγκροτήματος.
Αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες στην κάλυψη των αναγκών με λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς ο οποίος ως γνωστό τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας.
Σε μία εποχή δύσκολη για την ηλεκτροπαραγωγή από το λιγνίτη τα επιπρόσθετα αυτά εμπόδια μειώνουν επιπλέον τις δυνατότητες της περιοχής, γεγονός που δε συμφέρει ούτε την Εθνική οικονομία ούτε την περιοχή.
Το ΛΚΔΜ προκειμένου να περισωθούν οι παραστάσεις και οι αναμνήσεις από τα κτίρια αυτά προχώρησε στην ηλεκτρονική, ψηφιακή αποτύπωση με σύγχρονες μεθόδους, με ειδικό συνεργάτη, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Επιτροπής Κοζάνης, το Δεκέμβριο του 2015. Η αποτύπωση ολοκληρώθηκε και πολύ σύντομα θα γίνει η παρουσίαση στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή.
Μετά από τα ανωτέρω είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι προβλεπόμενες εργασίες κατεδάφισης των κτιρίων για τα οποία η Αρχιτεκτονική Επιτροπή στην απόφασή της αναφέρει ότι δεν έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία.
Η ΔΕΗ προτίθεται με βάση την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ στις 13/9/16 να μεταφέρει ότι αξιόλογο από μηχανές, εργαλεία κλπ καθώς και το ιστορικό αρχείο της πρώην ΛΙΠΤΟΛ στο χώρο του Βιομηχανικού Πάρκου Πτολεμαΐδας που θα προκύψει από τη μελέτη.
Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται το αίτημα της περιοχής αφενός και αφετέρου προχωρά η ανάπτυξη με την ορθολογική αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση εάν παρεμποδιστεί η λειτουργία ενός κοινωφελούς έργου, της Ηλεκτροπαραγωγής από το λιγνίτη του Βιομηχανικού Συγκροτήματος τα κτίρια με τον καιρό θα καταρρεύσουν από μόνα τους και η περιοχή, η ΔΕΗ και η Εθνική οικονομία να έχουν ανυπολόγιστες ζημιές.
Εάν δεν κατεδαφιστούν τα κτίρια του Βιομηχανικού Συγκροτήματος, τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, όπως από χρόνια προγραμματίστηκε, μία μεγάλη έκταση πάνω από 1000 στρέμματα θα μείνει ως «νησίδα» ανεκμετάλλευτη με αποτέλεσμα το μισό περίπου κοίτασμα λιγνίτη ήτοι 20 εκ τόνοι να μην αξιοποιηθούν.
Πρόκειται για κοίτασμα πλούσιο σε θερμίδες με πολύ καλή σχέση εκμετάλλευσης σχεδόν 1:1. Δηλαδή για έναν τόνο λιγνίτη χρειάζεται να μεταφερθεί μόνο ένα κυβικό μέτρο χώμα (άγονα).
Αυτή η ποσότητα του κοιτάσματος (20 εκ, τόνοι) αντιστοιχεί σε παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας περίπου 10TWh που η αξία είναι μεγαλύτερη των 500εκ. € με σημερινές τιμές δηλαδή πάνω από το 1/3 του κόστους κατασκευής της 5ης Μονάδας της οποίας η ανέγερση ξεκίνησε.
Επιπλέον ανατρέπεται όλο το πρόγραμμα παραγωγής λιγνίτη της επόμενης 5ετίας με αποτέλεσμα να μη μπορεί η ΔΕΗ να ανταποκριθεί στις ανάγκες Ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Το προκύπτον έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας θα καλυφθεί με εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος που κοστίζουν ακριβότερα από το παραγόμενο ρεύμα με λιγνίτη που σημαίνει επιβάρυνση της Εθνικής Οικονομίας.
Χρονικά οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες. Για το 2017 θα παρουσιαστεί έλλειμμα στο ισοζύγιο λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς περίπου 4 εκ. τόνοι ποσότητα που θα προερχόταν από το λιγνίτη του Βιομηχανικού Συγκροτήματος που όπως προαναφέρθηκε ταυτόχρονα τροφοδοτεί με θερμική Ενέργεια την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει επιτέλους ο ορθολογισμός. Κάθε άλλη τακτική εκτός του ότι είναι πλήρως ακατανόητη,  θα έχει εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις στην περιοχή μας.
Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες  του!!!
  Δημήτριος Γ. Ζαραφίδης, Διευθυντής ΔΛΥ ΛΚΔΜ»
από: energypress 

Δεν υπάρχουν σχόλια: