Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

"Ναι" στα δωρεάν πιστοποιητικά Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε σήμερα την προτεινόμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της ενίσχυσης
της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα (σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων της ΕΕ - ETS).
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια ενεκρινε με ψήφους 379 υπέρ, 263 κατά και 57 αποχές τις προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ενώ υιοθετήθηκαν και διάφορες τροπολογίες.
Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας εκτιμάται ως ικανοποιητικό για την Ελλάδα, καθώς η ΔΕΗ και η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία και η βιομηχανία ασβέστου, κατοχύρωσαν το δικαίωμα να ενταχθούν, ομαλά και με βάση τα πραγματικά δεδομένα, στις προβλέψεις της έκθεσης ΕΤS, που αφορά στην εμπορία ρύπων.

Συγκεκριμένα, η απόφαση σφραγίζει το δικαίωμα της ΔΕΗ να έχει πρόσβαση στο καθεστώς εμπορίας ρύπων μέσω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού. Η αρχική πρόβλεψη αφορούσε υπολογισμό με βάση το έτος 2013, όταν και η Ελλάδα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί σε τέτοια ρύθμιση με βάση το ύψος του ΑΕΠ της, ενώ μετά από την εγκριθείσα τροπολογία, στο έτος αναφοράς προστέθηκαν το 2014 και το 2015, έτη κατά τα οποία τα μεγέθη της οικονομίας είχαν χειροτερέψει λόγω της ύφεσης.
Με αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα εντάσσεται στους δικαιούχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού της ηλεκτροπαραγωγής.
Σημειώνεται, ότι η σημερινή απόφαση της Ολομέλειας δεν κλείνει οριστικά το θέμα, αλλά διαμορφώνει το πλαίσιο των επικείμενων συζητήσεων με το Συμβούλιο.Πλέον, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη μαλτέζικη προεδρία του Συμβουλίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η προτεινόμενη ευρωπαϊκής οδηγία.
Θυμίζουμε ότι στις 15 Ιουλίου 2015, η Κομισιόν δημοσίευσε την πρότασή της για την τέταρτη φάση του συστήματος εμπορίας ρύπων. Στόχος της πρότασης είναι η μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030, τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990, η προώθηση της καινοτομίας και ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Ακολούθησε η συζήτηση στις Επιτροπές Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προτού οδηγηθούμε σήμερα στη συζήτηση στην Ολομέλεια.
Τι αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών στήριξε την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για μείωση του αριθμού των διαθέσιμων προς δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών κατά 2,2% ετησίως και πρότειναν το διπλασιασμό του ποσοστού εισαγωγής για το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς, κάτι που θα οδηγήσει στην απορρόφηση των περίσσιων δικαιωμάτων.
Με τη σημερινή απόφαση, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε υπέρ της αύξησης του λεγόμενου «συντελεστή γραμμικής μείωσης» (η ετήσια μείωση των δικαιωμάτων που θα δημοπρατηθούν) κατά 2,2% από το 2021, σε αντίθεση με το 1,74% που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ο γραμμικός συντελεστής «θα τελεί υπό επανεξέταση με στόχο να αυξηθεί στο 2,4% το νωρίτερο έως το 2024», υπογραμμίζεται στην απόφαση.
Επίσης, η σημερινή απόφαση ενισχύει την ικανότητα του αποθεματικού να απορροφά την περίσσεια δικαιωμάτων στην αγορά. Όταν αυτό συμβεί το αποθεματικό θα μπορεί να απορροφά έως και το 24% των πλεοναζόντων δικαιωμάτων ετησίως για τα πρώτα τέσσερα χρόνια, δηλαδή το διπλάσιο της τρέχουσας ικανότητάς του.
Ακόμα, εγκρίθηκε η αφαίρεση 800 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών από το αποθεματικό από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Σύσταση και χρηματοδότηση ταμείων
Δύο ταμεία θα συσταθούν και θα χρηματοδοτηθούν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών. Ένα Ταμείου Εκσυγχρονισμού, το οποίο θα έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, και ένα Ταμείο Καινοτομίας που θα παρέχει οικονομική στήριξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και στα έργα καινοτομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Υιοθετήθηκε επίσης η πρόταση για τη σύσταση «Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» για τη στήριξη περιοχών με υψηλό μερίδιο εργαζομένων σε εξαρτώμενους από τον άνθρακα τομείς. Το ταμείο θα βοηθά στην προώθηση της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και στην ανακατανομή του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
Αεροπορία και ναυτιλία
Ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών πρέπει να λάβει 10% λιγότερα δικαιώματα από το μέσο όρο της περιόδου 2014-2016, προκειμένου να ευθυγραμμίσει τις προσπάθειές του με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. Τα έσοδα από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων στον τομέα της αεροπορίας θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Στην απόφαση του ΕΚ τονίζεται ότι, ελλείψει ενός συγκρίσιμου συστήματος που να λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία που βρίσκονται εντός λιμένων, καταπλέουν σε λιμένες ή αποπλέουν από λιμένες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ακόμα, προτείνεται η δημιουργία ενός «Ταμείου Ναυτιλίας για το Κλίμα» με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη στήριξη των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ναυτιλίας.
Υιοθετήθηκε η τροπολογία για την ένταξη της Ελλάδος στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εκσυγχρονισμού
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την τροπολογία που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συνεργασία σχεδόν όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών ώστε να ενταχθεί η Ελλάδα στο νέο Ταμείο Εκσυγχρονισμού του Ηλεκτροπαραγωγικού Τομέα που δημιουργείται για την περίοδο 2021 - 2030. Η προϋπόθεση για να συμμετάσχει μία χώρα στο εν λόγω ταμείο είναι το ΑΕΠ της να βρίσκεται κάτω από το 60% του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου το 2013. Η Ελλάδα τη χρονιά εκείνη βρισκόταν λίγο πάνω από το 60% ενώ το 2014 έπεσε στο 59%, με αποτέλεσμα όμως να μην μπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση αυτή. Για το λόγο αυτό η Τροπολογία που κατατέθηκε, προσθέτει ως χρονιά υπολογισμού τόσο το 2014 όσο και το 2015.
Σημειώνεται ότι ανάλογες τροπολογίες είχαν κατατεθεί από όταν η Οδηγία για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων συζητιόταν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, χωρίς όμως να λάβουν την απαραίτητη πλειοψηφία.
Για το λόγο αυτό κινήθηκαν διαδικασίες για την κατάθεση της Τροπολογίας στην Ολομέλεια και τη συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών. Μετά από αρκετές συναντήσεις και συζητήσεις στο πλαίσιο της Σοσιαλιστικής Ομάδας, αποφασίστηκε τελικά η υπερψήφιση της τροπολογίας από τους Σοσιαλιστές Ευρωβουλευτές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υιοθέτησή της.
Την τροπολογία υπέγραφαν ακόμα Έλληνες Ευρωβουλευτές από την Σοσιαλιστική Ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την Ομάδα της Ενωμένης Αριστεράς.
Ανδρουλάκης: Ένα ταμείο με στόχο την αλληλεγγύη, δεν μπορεί να αποκλείει όσους την έχουν ανάγκη
Παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης έκανε ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνοντας ότι ένα ταμείο το οποίο έχει ως στόχο την αλληλεγγύη, δεν μπορεί να αποκλείει χώρες που την έχουν ανάγκη.
Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης του κ. Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
Η Έκθεση αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκπλήρωση των στόχων που συμφωνήσαμε στην COP 21 στο Παρίσι.
Θέλω όμως να αναφερθώ σε ένα σημαντικό θέμα:
Το έτος βάσης που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισαγωγή στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού.
Η προϋπόθεση για να συμμετάσχει μία χώρα στο εν λόγω ταμείο είναι το ΑΕΠ της να βρίσκεται κάτω από το 60% του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου το 2013.
Η Ελλάδα ήταν λίγο πάνω από το 60% ενώ από το 2014 και μετά βρίσκεται κάτω από το όριο.
Η επιλογή του 2013 ως μία χρονιά υπολογισμού για ένα ταμείο που θα αρχίσει να λειτουργεί το 2021 δεν έχει λογική και είναι άδικη.
Με την τροπολογία 149 που κατέθεσα σε συνεργασία και με άλλους Έλληνες Ευρωβουλευτές,
ζητάμε την εισαγωγή των 2014 και 2015 ως ετών βάσης.
Ένα ταμείο το οποίο έχει ως στόχο την αλληλεγγύη, δεν μπορεί να αποκλείει χώρες που την έχουν ανάγκη.
Για το λόγο αυτό σας ζητάω να μας στηρίξετε, ως δείγμα αλληλεγγύης.
Δείτε το video της παρέμβασης εδώ: https://youtu.be/AwhSDtiUU10
Παπαδημούλης: Έγινε ένα αναγκαίο θετικό βήμα
Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε: «Έγινε ένα αναγκαίο και θετικό βήμα, χάρη σε μια αποτελεσματική διακομματική συνεργασία, στηριγμένη σε στοιχεία και επιχειρήματα. Ευχαριστώ όσες και όσους συνέβαλαν σε αυτό».
Ακολουθεί η σχετική επιστολή που έστειλε την Τρίτη 14/2/2017 ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, σε όλους τους Ευρωβουλευτές, καλώντας τους σε υποστήριξη των παραπάνω τροπολογιών, οι οποίες, σχεδόν όλες υιοθετήθηκαν με ευρύτατη διακομματική πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου:
Dear Colleagues,
In the light of the Plenary voting tomorrow on A8-0003/2017 «Cost-effective emission reductions and low-carbon investments», let me draw your attention concerning ETS and the side effects it will have in the industry of Greece and Cyprus.
Greece fully endorses and supports the efforts to limit the overall emissions and at the same time acts in order to establish a low carbon economy, following the policy guidelines of the climate and energy framework 2030. Overall, Greece has set a goal to reduce its emissions by 55% up to 2030, well over the 43% EU target as compared to 2005. The goal of Greece is to switch from coal to renewables as its basic fuel directly and without passing through a «gas» intermediate phase.
More precisely, in the EU carbon trading system (ETS), a series of measures have been provisioned to mitigate the burden of climate policies on the most vulnerable sectors and countries. Greece is requesting its inclusion in such compensation schemes because its economy is certainly vulnerable, and its GDP has fallen from 2014 onwards below the 60% of the EU average, which is the eligibility criterion set in the proposal of the European Parliament’s industry committee. In other words, we ask the EU to take into account the latest GDP figures of 2015 and 2015 and not the older ones of 2013. Therefore, we propose to support the following Amendments 145,147,148,149, the links of which you can find here: goo.gl/vr9LMh and goo.gl/O861tu, related to the Modernisation Fund and the transitional free allocation to installations for electricity production.
By including Greece in such a scheme, it will also have access to the Modernization Fund which is required for modernising the transmission and distribution networks among many others. Greece is the most south-eastern country of the EU, with limited access to electricity grid interconnections, while it has a host of isolated islands that rely on oil for electricity generation. Modernizing energy assets, developing renewable generation on the islands and interconnecting them to the mainland grid requires funding that Greece finds hard to raise.
At the same time, we need to protect the local small cement industries in the EU, and especially those established in Greece and Cyprus. Therefore we oppose the deletion of the cement industry from the carbon leakage list and we suggest to delete the proposal for a «border adjustment mechanism», by voting against the second part (split vote) of the ENVI Amendments 12 and 27 and the AM 84 as a whole. Such a decision will create great uncertainty and will threaten 13.000 jobs, currently working in those industries (Spain, Greece, Cyprus and Portugal will be heavily affected) and at the same time will not manage to reduce the emissions.
ΠΗΓΗ: energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: