Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Τα τέσσερα «βήματα» που προβλέποντα για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των Αναργύρων μετά τις ανακοινώσεις Σταθάκη.

Σε αλλαγή του άρθρου 28 του Ν. 3937/2011 θα προχωρήσει με νομοθέτηση η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Γ. Σταθάκης
, στη λαϊκή συνέλευση των Αναργύρων. Συγκεκριμένα, ο κ. Σταθάκης δήλωσε «αλλάζουμε το άρθρο 28 που προβλέπει μετεγκατάσταση και το μετατρέπουμε σε αναγκαστική απαλλοτρίωση».
Επειδή, όμως, πολύς λόγος γίνεται για τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των εννοιών «αναγκαστική απαλλοτρίωση» και «μετεγκατάσταση», αξίζει να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία.


1ο: Τι προβλέπει το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011 στο οποίο θα υπάρξει η νομοθετική ρύθμιση
Το άρθρο 28 προβλέπει μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής Νομού Κοζάνης και Αναργύρων Νομού Φλώρινας για λόγους δημόσιας ωφέλειας (παραγωγή δημόσιου αγαθού  ηλεκτρικής ενέργειας και προστασία της ποιότητας ζωής). Οι διαδικασίες, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια. Δηλαδή έως το 2021.
Η δαπάνη μεταφοράς και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, καθώς και της αποκατάστασης και απελευθέρωσης των εκτάσεων των υφιστάμενων οικισμών, θα βαρύνει κατά το ήμισυ τη ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο ήμισυ τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι δε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις θα κηρυχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και θα τις επισπεύδει.

2ο: Τι σημαίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση
Αναγκαστική απαλλοτρίωση, με τη στενή έννοια του όρου, ορίζεται ως η αφαίρεση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας με μονομερή πράξη της δημόσιας εξουσίας για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η οποία καθορίζεται από το νόμο καθώς και έναντι πλήρους αποζημιώσεως, η οποία προσδιορίζεται δικαστικώς  από τα αρμόδια δικαστήρια.
Αυτό, σύμφωνα, με τον κ. Σταθάκη θα γίνει μετά την τροποποίηση του Ν. 3937/2011

3ο: Τι σημαίνει μετεγκατάσταση
Μετεγκαταστάσεις οικισμών προβλέπονταν ως τώρα μόνο στις περιπτώσεις που στο υπέδαφός τους υπήρχαν κοιτάσματα λιγνίτη. Μετά την ψήφιση του Ν. 3937/2011 η εφαρμογή επεκτάθηκε («κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων επί μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα»), όπως αναφέρεται στην παρ. 2 και για τους οικισμούς Αναργύρων και Ακρινής, οι οποίοι γειτνιάζουν με ορυχεία.
Η διαδικασία της μετεγκατάστασης περιλαμβάνει την υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου από τη ΔΕΗ, το οποίο εν συνεχεία εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τα θέματα των απαλλοτριώσεων, όπως π.χ. χρονοδιαγράμματα και αποζημιώσεις.
Η παραπάνω διαδικασία, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, η οποία είναι χρονοβόρα, θα απεμπλακεί από τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων.

4ο: Τι προβλέπεται για τους κατοίκους
Οι περίπου 180 κάτοικοι, μετά την κήρυξη του οικισμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα φιλοξενηθούν, με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε ξενοδοχεία της περιοχής και μόλις τελειώσει η διαδικασία των αυτοψιών από τον Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και η «τύχη» των σπιτιών τους, θα ληφθούν και οι περαιτέρω αποφάσεις για το δικό τους μέλλον.
ΠΗΓΗ:Kozani.tv 

Δεν υπάρχουν σχόλια: